Podklady k 3D vizualizáciám - Work studio

Prejsť na obsah
3D vizualizácie
Potrebné podklady k vypracovaniu 3D vizualizácie
    Pracujem z domu, teda ak to klient nevyžaduje, osobný kontakt nie je potrebný.
Podklady je možné zaslať e-mailom, alebo prostredníctvom inej internetovej služby (napr. úschovňa).
Rovnakým spôsobom zasielam aj hotové vizualizácie.

Všetky ostatné požiadavky si vieme dohodnúť telefonicky.

  Od rýchlosti dodania potrebných podkladov od klienta a možností vzájomnej komunikácie závisí aj lehota dodania vypracovanej 3D vizualizácie. Štandardne viem vyhotoviť vizualizáciu v lehote cca 3 - 5 pracovných dní v závislosti od objemu a náročnosti práce. Pri rozsiahlejších projektoch je to na dohode s klientom.
  Pre vypracovanie 3D vizualizácie sú potrebné nasledovné podklady:

Ak stačí len názorné vyobrazenie, kde nie sú potrebné presné rozmery a klientovi postačuje, aby sa objekt čo najviac približoval proporčne ku skutočnosti len opticky:

  • fotografie zo všetkých, alebo z viacerých strán
  • nákres so základnými rozmermi pozemku, domu, prípadne vzdialenosťami iných stavieb (postačuje a rukou načrtnuté)
  • krátky popis s požiadavkami klienta, čo potrebuje upraviť, doplniť, aké zmeny chce vykonať, kde chce aké farby použiť a či požaduje pohľady vizualizácie len z vonku, alebo treba aj pohľady z interiéru

Ak sa jedná o vizualizáciu napríklad pre prezentovanie stavebného zámeru, kde sú dôležité aj rozmery stavieb a ich odstupov od iných objektov:

  • fotografie zo všetkých, alebo z viacerých strán
  • podrobný nákres s rozmermi (môže byť aj rukou načrtnutý), alebo projektová dokumentácia, najlepšie vo formáte PDF (v niektorých prípadoch viem otvoriť aj súbory vo formáte DWG)
  • podrobnejší popis s požiadavkami klienta, čo potrebuje upraviť, doplniť, aké zmeny chce vykonať, kde chce aké farby použiť a či požaduje pohľady vizualizácie len z vonku, alebo treba aj pohľady z interiéru

  Ďalšími vhodnými podkladmi pre oba typy sú napríklad obrázky niektorých prvkov, ako zábradlie, murované oplotenie, výplne brán, atypické prvky fasád a podobne.

Objednávky a informácie:

Telefón: 0949 663 830
E-mail:   info@workstudio.sk
Web:     www.workstudio.sk

Telefón: 0949 663 830
E-mail:   info@workstudio.sk
Web:     www.workstudio.sk
Telefón: 0949 663 830
E-mail:   info@workstudio.sk
Návrat na obsah